Jumping Box

Jumping Box

Jumping Box - Lagged.com

  • 90%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Định thời điểm nhảy của bạn vừa phải để bạn có thể hạ cánh an toàn trên nền tảng tiếp theo. Tránh di chuyển các đối tượng có gai khi bạn thực hiện một bước nhảy vọt từ nền tảng này sang nền tảng tiếp theo. Đặt lực nhảy của bạn, sau đó thả ra để xem liệu bạn có đến được nền tảng tiếp theo hay không. Tiếp tục cho đến khi bạn đưa tên người dùng của mình lên đầu bảng điểm cao.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp và giữ để đặt nguồn, nhả để nhảy

Chơi trò chơi Jumping Box trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Jumping Box là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi