TNT Bomber cấp độ 1-50

Xem và chơi cùng khi tôi hoàn thành 50 cấp độ của trò chơi TNT Bomb. Đặt TNT của bạn và thổi các khối thành từng bit trong trò chơi giải đố trực tuyến vui nhộn này.