Hãy chơi Rope Star

Xem Girbeagly làm việc theo cách của mình thông qua các câu đố dây cao su này khi chúng kéo căng não của anh ta!