Tap Tap Run

Tap Tap Run

Tap Tap Run - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu

Kiếm tiền bằng cách chạy trong trò chơi clicker gây nghiện này! Làm cho nhân vật của bạn chạy bằng cách nhấp hoặc chạm. Giữ nó để bạn không ngừng chạy! Cứ sau 10 mét sẽ bỏ một số tiền vào túi của bạn. Sử dụng tiền mặt của bạn để nâng cấp tốc độ của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy vào đường đua và cố gắng chạy đường dài!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Tap Tap Run trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Tap Tap Run là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi