Slap and Run

Slap and Run

Slap and Run - Lagged.com

  • 87%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Nghĩa đen là tát người lạ và bỏ chạy trong trò chơi đang chạy hấp dẫn này! Di chuyển qua lại trên làn đường đang chạy để tát càng nhiều người dùng càng tốt. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách chạy khoảng cách cần thiết. Hãy xem bạn có thể hứng bao nhiêu cái tát trên đường đi qua sàn nhà!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Slap and Run trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Slap and Run là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi