Crazy Balls

Crazy Balls

Crazy Balls - Lagged.com

  • 83%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Thả các quả bóng từ trên xuống khi bạn cố gắng loại bỏ tất cả các hình trước khi đạt đến đỉnh. Mỗi khi một quả bóng chạm vào một hình dạng, nó sẽ loại bỏ một điểm đánh khỏi hình dạng đó. Loại bỏ tất cả HP khỏi mỗi hình dạng để loại bỏ nó khỏi trò chơi. Thu thập những quả bóng mới để giúp bạn đạt được điểm số cao.

Cách chơi: Bấm hoặc chạm để thả quả bóng. Loại bỏ các hình dạng trước khi chúng đạt đến đỉnh.

Chơi trò chơi Crazy Balls trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Crazy Balls là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi