Popsicle Clicker

Popsicle Clicker

Popsicle Clicker - Lagged.com

  • 98%
  • Thành tựu

Xây dựng kem que trong trò chơi clicker sáng tạo này! Nhấp vào hình popsicle để kiếm tiền mặt. Sử dụng tiền mặt này để nâng cấp kem của bạn và kiếm tiền nhanh hơn. Đầu tư tiền tệ của bạn một cách khôn ngoan và bạn sẽ kiếm được thu nhập một cách thụ động ngay sau đó cũng như quay cuồng với nó mỗi lần nhấp chuột. Hãy xem bạn có thể tạo ra loại đế chế kem que nào!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Popsicle Clicker trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Popsicle Clicker là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi