Lumberjack Idle

Lumberjack Idle

Lumberjack Idle - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu

Hãy thực hiện thử thách đăng nhập vào trò chơi nhàn rỗi gây nghiện này! Thu thập tiền mặt bằng cách chặt gỗ. Sử dụng số tiền kiếm được của bạn để nâng cấp công cụ chặt cũng như tốc độ chặt của bạn. Nâng cấp công cụ của bạn sẽ mất các nâng cấp tốc độ. Hãy làm việc chăm chỉ và bạn sẽ nhanh chóng kiếm được tiền và dăm gỗ!

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để chơi.

Chơi trò chơi Lumberjack Idle trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Lumberjack Idle là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi