Farm Factory

Farm Factory

Farm Factory - Lagged.com

  • 97%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Trở thành một doanh nhân nông nghiệp trong clicker gây nghiện này! Bắt đầu với một vài con gà và sản xuất một số quả trứng để kiếm thêm tiền. Sử dụng số tiền đó để mua thêm gia súc, thêm đất đai hoặc bất cứ thứ gì bạn thấy phù hợp! Nhấp vào động vật hoặc xe tải sẽ tăng tốc độ của chúng một chút. Xem bạn có thể phát triển trang trại của mình lớn đến mức nào!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Farm Factory trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Farm Factory là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi