Ball Wall

Ball Wall

Ball Wall - Lagged.com

  • 92%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Đừng để bóng rơi xuống. Thời gian là tất cả mọi thứ trong trò chơi arcade trực tuyến thú vị này. Di chuyển nền tảng để làm cho nó bị trả lại. Nó giống như một trò chơi phá gạch không có gạch, nơi quả bóng đi ngày càng nhanh hơn.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để kích hoạt nền tảng dưới cùng

Chơi trò chơi Ball Wall trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Ball Wall là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi