Circle Dash

Circle Dash

Circle Dash - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Tránh các khoảng trống và gai khi bạn xoay xung quanh bên trong vòng tròn. Khi các vòng chơi tiến triển, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn. Lúc đầu, bạn chỉ cần tránh những khoảng trống, sau đó đề phòng gai nhọn và các vật thể chết người khác. Tiếp tục xoay vòng cho đến khi bạn rơi vào một trong những cái bẫy, sau đó điểm của bạn sẽ được đưa lên bảng thành tích.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp để nhảy

Chơi trò chơi Circle Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Circle Dash là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi