Connect a Way

Connect a Way

Connect a Way - Lagged.com

  • 93%
  • Thành tựu

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các dấu chấm để vượt qua từng cấp độ. Bạn có thể đặt lại bất cứ lúc nào nếu gặp khó khăn. 24 cấp độ chọc ghẹo não đầy thách thức để bạn cố gắng vượt qua. Đơn giản chỉ cần kéo và kết nối từng dấu chấm. Hãy suy nghĩ trước để bạn có thể vượt qua tất cả các câu đố.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm và giữ và kéo để kết nối tất cả các dấu chấm

Chơi trò chơi Connect a Way trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Connect a Way là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi