Connect Merge

Connect Merge

Connect Merge - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Kết nối hai hoặc nhiều số giống nhau để hợp nhất chúng với nhau. Tiếp tục đối sánh và hợp nhất để bạn có thể hoàn thành từng cấp độ. Hãy suy nghĩ trước để bạn không bị cạn kiệt nước đi. Một sự kết hợp thú vị giữa trò chơi match 3 cổ điển và năm 2048.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm và kéo để kết nối 2 hoặc nhiều số giống nhau

Chơi trò chơi Connect Merge trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Connect Merge là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi