Elastic Balls

Elastic Balls

Elastic Balls - Lagged.com

  • 91%
  • Thành tựu

Một trò chơi nhàn rỗi thú vị về tăng dòng tiền của bạn. Kéo các quả bóng của bạn khi bạn cố gắng phá hủy càng nhiều quả bóng màu càng tốt, không để các quả bóng màu chạm đỉnh. Thu thập tiền xu để sử dụng nâng cấp để bạn có thể phá hủy nhiều quả bóng hơn nữa.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm và kéo để di chuyển quả bóng, phá hủy các quả bóng màu.

Chơi trò chơi Elastic Balls trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Elastic Balls là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi