Lifting Hero

Lifting Hero

Lifting Hero - Lagged.com

  • 91%
  • Thành tựu

Bơm sắt tăng dần trong trò chơi clicker vui nhộn này! Mỗi lần nhấp chuột sẽ tạo ra một đường cong từ nhân vật của bạn. Bán các lọn tóc của bạn để lấy tiền mặt và sử dụng số tiền bạn kiếm được để nâng cấp cân nặng của mình. Nâng nhiều trọng lượng hơn sẽ tạo ra nhiều tiền hơn. Hãy xem bạn có những gì cần thiết để nâng các mức tạ nặng hơn và nặng hơn không!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Lifting Hero trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Lifting Hero là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi