Old TV

Old TV

Old TV - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Tiếp tục nhấp cho đến khi bạn phá vỡ TV cũ. Ti vi của bạn đã ngừng hoạt động, và bây giờ là lúc để sửa chữa nó! Tiếp tục nhấp, sau đó mua các nâng cấp và đối tác mới để giúp bạn lên TV trong trò chơi clicker vui nhộn này. Cố gắng phá vỡ TV càng nhanh càng tốt để lên đầu bảng xếp hạng.

Cách chơi: Bấm hoặc chạm để trúng TV, đập vỡ TV để giành chiến thắng.

Chơi trò chơi Old TV trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Old TV là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi