Idle Gifts

Idle Gifts

Idle Gifts - Lagged.com

  • 83%

Đó là thời gian của năm một lần nữa! Hãy sẵn sàng nhận nhiều quà tặng trong trò chơi Giáng sinh theo chủ đề nhàn rỗi trực tuyến thú vị này. Nâng cấp quà tặng, thu thập tiền mặt và tiếp tục cho đến khi bạn mở khóa tất cả các tùy chọn quà tặng khác nhau.

Cách chơi: Nhấp hoặc nhấn để tương tác

Chơi trò chơi Idle Gifts trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Idle Gifts là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi