Hexa Connections

Hexa Connections

Hexa Connections - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu

Kết nối các hình lục giác cùng màu với nhau trong khi lấp đầy tất cả không gian trống để hoàn thành mỗi cấp độ. Một trò chơi trực tuyến thú vị tương tự như Flow Free, nhưng có hình lục giác! Sử dụng sức mạnh não bộ tốt nhất của bạn để kết nối tất cả các hình lục giác với nhau trong tất cả 30 cấp độ. Nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ cấp độ nào, hãy xem video hướng dẫn hữu ích của chúng tôi.

Cách chơi: Dùng chuột hoặc ngón tay để nối các hình lục giác cùng màu với nhau. Sử dụng phải lấp đầy tất cả không gian trống.

Chơi trò chơi Hexa Connections trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hexa Connections là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi