Loop Path

Loop Path

Loop Path - Lagged.com

  • 81%
  • Thành tựu

Kết nối tất cả các dòng để hoàn thành vòng lặp để vượt qua mỗi câu đố. Có 30 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ gặp nhiều thử thách hơn cấp độ cuối cùng. Tiếp tục kết nối các vòng lặp để tạo ra một đường dẫn giữa các đường dẫn. Xem hướng dẫn bằng video của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn ở bất kỳ cấp độ nào trong trò chơi thử thách trí não trực tuyến vui nhộn này.

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc ngón tay để kết nối các vòng

Chơi trò chơi Loop Path trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Loop Path là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi