Evolution

Evolution

Evolution - Lagged.com

  • 89%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Kết hợp những con quái vật để mở khóa những diễn biến mới! Trò chơi này kết hợp các thể loại phù hợp và 2048 với nhau theo một cách rất dễ thương. Mở khóa những con quái vật mới bằng cách hợp nhất các loại sinh vật giống nhau lại với nhau. Cố gắng mở khóa hình thức cuối cùng trong quái vật # 12. Tiếp tục hợp nhất và kết hợp cho đến khi bạn hết nước đi, khi đó điểm cao của bạn sẽ được thêm vào bảng thành tích Lagged.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để hợp nhất các quái vật

Chơi trò chơi Evolution trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Evolution là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi