Make 5

Make 5

Make 5 - Lagged.com

  • 89%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Kết hợp 3 hoặc nhiều số giống nhau để hợp nhất chúng với nhau. Cố gắng nhóm 3 hoặc nhiều hơn 5 khối với nhau để xóa chúng khỏi trò chơi. Tiếp tục hợp nhất các khối trong trò chơi giải đố vui nhộn và thư giãn này. Khi bạn dùng hết lượt di chuyển, điểm số cao của bạn sẽ được thêm vào bảng xếp hạng Lagged và bạn có thể xem cách bạn xếp hạng với bạn bè và những người chơi khác.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm và kéo để đặt các khối.

Chơi trò chơi Make 5 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Make 5 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi