Pucks 2048

Pucks 2048

Pucks 2048 - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Bắn pucks vào không khí khi bạn cố gắng hợp nhất chúng với nhau cho đến khi bạn đạt đến năm 2048! Đây là một sự thay đổi thú vị cho trò chơi hợp nhất năm 2048 cổ điển liên quan đến vật lý thú vị. Nhắm mục tiêu của bạn và bắn khi bạn cố gắng đặt từng con số một cách chiến lược để bạn có thể tồn tại lâu nhất có thể.

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để nhắm và bắn pucks. Đánh các pucks được đánh số giống nhau với nhau để hợp nhất.

Chơi trò chơi Pucks 2048 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Pucks 2048 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi