Geo Dash

Geo Dash

Geo Dash - Lagged.com

  • 83%
  • Thành tựu

Giúp khối của bạn điều hướng an toàn đến cuối mỗi cấp. 5 thế giới và 50 cấp độ khác nhau để làm chủ! Nhảy và tránh tất cả các chướng ngại vật trên đường đến đích. Geometry Dash trở nên thú vị hơn rất nhiều với Geo Dash. Hoàn thành mỗi cấp độ trong ít lần thử nhất có thể để kiếm được nhiều sao nhất có thể.

Cách chơi: Nhấn hoặc nhấp để nhảy

Chơi trò chơi Geo Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Geo Dash là một trong những trò chơi kỹ năng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi