Geometry Dash

Geometry Dash

Geometry Dash - Lagged.com

  • 82%

Vượt qua mỗi cấp độ khi bạn cố gắng tránh tất cả các khối và chướng ngại vật. Bạn phải hoàn thành mỗi cấp độ trong một lần cố gắng đánh bại nó. Hãy đeo tai nghe và nghe nhạc khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ trong trò chơi trực tuyến rất khó này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Geometry Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Geometry Dash là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi