Neo Dash

Neo Dash

Neo Dash - Lagged.com

  • 81%
  • Thành tựu

Cố gắng lao về đích của tất cả 20 cấp độ trong trò chơi dựa trên kỹ năng siêu gây nghiện này. Thời gian nhảy của bạn vào đúng thời điểm để xóa tất cả các chướng ngại vật. Nếu bạn chạm vào bất kỳ bức tường nào, bạn sẽ phát nổ và sẽ có cơ hội để thử lại. Cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ với số lần thử ít nhất.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để nhảy

Chơi trò chơi Neo Dash trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Neo Dash là một trong những trò chơi máy thùng thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi