Candy Blocks

Candy Blocks

Candy Blocks - Lagged.com

  • 86%
  • Thành tựu

Điền vào toàn bộ bảng bằng cách sử dụng các khối kẹo của bạn. Đây là một trò chơi giải đố trêu chọc trí não thú vị, nơi bạn cần nhớ tất cả các phần có sẵn khi bạn tiếp tục cố gắng hoàn thành mỗi cấp độ. Cố gắng hoàn thành tất cả 100 cấp độ trong trò chơi tư duy dựa trên ô xếp thú vị này.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm và kéo để thả các khối. Điền vào bảng để hoàn thành mỗi cấp độ.

Chơi trò chơi Candy Blocks trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Candy Blocks là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi