Hotel Tycoon Empire

Hotel Tycoon Empire

Hotel Tycoon Empire - Lagged.com

  • 92%

Xây dựng đế chế của riêng bạn trong clicker gây nghiện này! Chọn ông trùm kinh doanh mà bạn thích nhất và bắt tay vào xây dựng khách sạn của bạn từ đầu! Kiếm tiền để sử dụng vào việc nâng cấp khách sạn của bạn. Hãy đầu tư một cách khôn ngoan và lợi tức đầu tư của bạn sẽ rất lớn và đưa khách sạn của bạn lên hàng đầu!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Hotel Tycoon Empire trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Hotel Tycoon Empire là một trong những trò chơi hành động thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi