Idle Mining Empire

Idle Mining Empire

Idle Mining Empire - Lagged.com

  • 93%

Xây dựng một đế chế từ đầu bằng cách đào than trong trò chơi chiến lược này! Nhấp vào công nhân của bạn để khai thác, vận chuyển và bán than để lấy tiền mặt lạnh. Sử dụng thu nhập của bạn một cách khôn ngoan để khám phá thêm nhiều tàu mỏ và hoạt động khai thác than của bạn sẽ trở thành một đế chế trong thời gian ngắn!

Cách chơi: Sử dụng chuột hoặc chạm để chơi.

Chơi trò chơi Idle Mining Empire trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Idle Mining Empire là một trong những trò chơi chiến thuật thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi