Zombie Mutation

Zombie Mutation

Zombie Mutation - Lagged.com

  • 89%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

2048 trò chơi với một bước ngoặt! Thay vì hợp nhất các số, bạn phải hợp nhất các thây ma! Gây đột biến các thây ma bằng cách ghép hai thây ma giống nhau lại với nhau khi bạn cố gắng đạt được hình dạng thây ma cuối cùng. Khi bảng đầy, bạn có 3 giây để di chuyển hoặc trò chơi kết thúc. Tiếp tục hợp nhất các undead lại với nhau cho đến khi bạn hết nước đi, khi đó điểm cao của bạn sẽ được cộng vào bảng thành tích.

Cách chơi: Vuốt hoặc sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và hợp nhất các thây ma

Chơi trò chơi Zombie Mutation trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Zombie Mutation là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi