Make5

Make5

Make5 - Lagged.com

  • 100%
  • Điểm cao

Đặt các ô được đánh số lên bảng khi bạn cố gắng ghép 3 hoặc nhiều số giống nhau lại với nhau. Tiếp tục kết hợp các số để khớp ba fives với nhau để có điểm thưởng. Sau khi bạn điền vào bảng, trò chơi sẽ kết thúc và điểm của bạn sẽ được gửi đến bảng thành tích.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm sau đó kéo các số lên màn hình

Chơi trò chơi Make5 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Make5 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi