Color Cell

Color Cell

Color Cell - Lagged.com

  • 75%
  • Điểm cao

Kết hợp bốn hoặc nhiều màu sắc giống nhau với nhau để loại bỏ chúng khỏi trò chơi. Hãy suy nghĩ trước khi bạn đặt các ô màu lên bảng một cách chiến lược.

Cách chơi: Nhấp hoặc Chạm và giữ để đặt các khối trên màn hình.

Chơi trò chơi Color Cell trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Color Cell là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi