Cube8

Cube8

Cube8 - Lagged.com

  • 95%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Tham gia một lưới tám tám trong trò chơi giải đố trí não này! Lắp ba mảnh được đưa vào lưới tám x tám để tải lại và nhận các mảnh mới. Hoàn thành một hàng hoặc cột để xóa sạch các ô vuông. Sử dụng các quân cờ của bạn một cách khôn ngoan vì bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xuất hiện theo ý của bạn một lần nữa!

Cách chơi: Sử dụng cảm ứng hoặc chuột để chơi.

Chơi trò chơi Cube8 trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Cube8 là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi