Lucky Blocks

Lucky Blocks

Lucky Blocks - Lagged.com

  • 94%
  • Thành tựu
  • Điểm cao

Đặt các khối của bạn lên màn hình và cố gắng giành lấy may mắn! Điền vào các hàng để loại bỏ các khối khỏi trò chơi và kiếm một số điểm. Đặt từng nhóm khối trên sân khấu một cách chiến lược để bạn có thể tồn tại lâu nhất có thể. Khi bạn sử dụng hết nước đi, điểm số cao của bạn sẽ được thêm vào bảng xếp hạng.

Cách chơi: Kéo và thả các khối lên sân khấu. Điền vào các hàng để loại bỏ các khối khỏi chơi.

Chơi trò chơi Lucky Blocks trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. Lucky Blocks là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi