2020 Blocks

2020 Blocks

2020 Blocks - Lagged.com

  • 90%

Thả các khối xếp hình lego lên màn hình. Điền vào một hàng hoặc cột để xóa tất cả các khối khỏi trò chơi. Tiếp tục thả các khối cho đến khi bạn xóa hết dung lượng trống, sau đó trò chơi kết thúc.

Cách chơi: Nhấp hoặc chạm để đặt các khối

Chơi trò chơi 2020 Blocks trên Lagged.com. Chơi miễn phí và bỏ chặn trực tuyến ngay bây giờ. 2020 Blocks là một trong những trò chơi giải đố thú vị của chúng tôi có thể chơi trực tuyến miễn phí trên mọi thiết bị.

Thể loại trò chơi